Om Martin Mason

 

Bilde

Jeg har flere år med erfaring som gitarlærer, både i form.
av enkelttimer samt gruppeundervisning. Mine egne musikalske
interesser er hovedsakelig basert på populærmusikk, rock, metal og blues.
Til daglig jobber jeg også som gitarlærer i Sveio kommune.

Undervisning på engelsk er også mulig.

Akademisk:

Mastergrad i Etnomusikologi og Musikologi
Bachelorgrad i Musikk

Bachelor:
3 år på Høgskulen Stord/Haugesund
Fokus område: Utvikling av interaktiv læringsmiddel for gitar.

Master:
2 år på Griegakademiet, Universitetet i Bergen
Fokus område: Filmmusikk i reklamefilmer.
Oppgavetittel: Buying into the music, a comparative approach to the music of televisual advertising.